vorige pagina

Grote Oefening Events Mijn Lofzangen Boek: Omzien naar elkaar   Liefdes-Intens         
Krachtveld Dienstbaar Actief Geloven Het Nieuwe Pinksteren Liefde Mysterie Universele Liefde Gods Almacht

       

 

 2. Het  nieuwe Pinksteren  in de 21ste eeuw

 

 

7.  Hemelvaartsdag en Pinksteren een en dezelfde Geest ...

 

6.  Hemelvaartsdag in s-Hertogenbosch ...

 

5.  Christus geboorte opnieuw uitgelegd ...

 

4.  Over het 'Krachtveld'  van de Liefde ...

 

3.  Actief Geloven  &  Onze cultuur en het christendom ...

 

2. Niemand kan onder de roepstem van Christus uit ...

 

1. Werken aan Vrede en Vredelievendheid ...

 

 

 

 

 

1. HET  oude PINKSTEREN in de 1ste eeuw

 

 

Aan het Pasen voorafgaand:

El Greco 1541-1614

Christus, zijn optreden in de Tempel:

 

 

Witte Donderdag:

Naam kunstenaar onbekend

Christus, veroordeeld door het volk

 

 

Goede Vrijdag:

Eigen Foto uit Frankrijk

Christus, aan het kruis opgehangen

 

 

Paasnacht:

  Naam kunstenaar onbekend

Christus, opgestaan uit de dood

 

PINKSTEREN:

Christus, zijn verschijning aan de apostelen:

 

Kloostertuin in Frankrijk