vorige pagina

Grote Oefening Events Mijn Lofzangen Boek: 'Omzien naar elkaar'   Liefdes - Intens        
Krachtveld Dienstbaar Actief Geloven Het Nieuwe Pinksteren Liefde Mysterie Universele Liefde Gods Almacht

 

 

" Staan in het krachtveld van de liefde "

 

= Ubi caritas et amor, ibi deus est =

 

Ora et Labora et Amor: Met deze website, wil ik graag een poging doen, om mijn belangstelling en betrokkenheid te tonen in verband met religiositeit, met geloof, met spirituele belevingsmomenten, tijdens gemeenschappelijke samenkomsten in buurtkerken, kloosters, en geloofsgemeenschappen. Tijdens mijn deelnames en het bezoeken van vieringen rond het altaar in de voorbije jaren, hebben altijd het mysterie en de diepe geloofsbetekenis van de gebeden en de geloofsverhalen, een hoopvolle verlangende en verwachtende indruk op mij achtergelaten. In de zin van, dat het meedoen waarachtig en betekenisvol was. Maar ... Klik hier voor verder!

 

   Menswording in de nieuwe tijd

 

   Staan in het krachtveld van de liefde

 

   Van verticaal naar horizontaal

 

  Het Christusvuur dat van alle tijden is

 

   Heb elkaar lief zoals ik jullie heb lief gehad

 

   Elkaar 'ontmoeten' in stille belevingsmomenten

 

    Geloof - Devotie - Heiligheid

 

   Leidraad voor een oecumenisch leven

 

Nijmegen

18 januari 2018

 

 

 

 

GROTE OEFENING OF LIEFDESKUNST

 

 

 

 

EVENTS - INFORMATIE - FOTO'S

'

 

 

MIJN LOFZANGEN

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

actief